10329152 4420124

De la teorie la practică: Aplicabilitatea standardelor de certificare ISO

Afacerile din momentul de față, unde pragul dintre succes și eșec (sau mediocritate) este determinat de calitate, eficiență și adaptabilitate, standardele de certificare ISO se disting ca set de principii bine definite, menite să orienteze organizațiile către îmbunătățirea continuă a proceselor, serviciilor și produselor pe care le oferă clienților finali. 

Certificările ISO acoperă o gamă largă de domenii, pe care ar fi bine să le trecem în revistă: managementul calității (respectiv standard ISO 9001), managementul mediului (prin certificarea ISO 14001), securitatea informațiilor (ISO/IEC 27001), sănătatea și securitatea în muncă (ISO 45001), fiecare dintre acestea adresându-se aspectelor critice ale operațiunilor de afaceri în secolul 21. 

Totuși, de la teorie la practică, acestea necesită o înțelegere profundă, un angajament ferm din partea conducerii și implementarea strategică, care să asigure (nu doar) conformitatea pe hârtie, cât mai ales o îmbunătățire cuantificabilă a proceselor de business. 

De ce sunt atât de importante aceste tipuri de certificări?

Certificarea ISO nu este doar o etichetă de calitate pe care o organizație să o poată afișa cu mândrie, ci un angajament față de excelență, eficiență și responsabilitate. Implementarea eficientă a standardelor ISO în cadrul unei organizații este un proces complex ce trebuie înțeles cât mai profund.

Piatra de temelie a oricărei implementări de succes a standardelor ISO este angajamentul ferm al conducerii, care trebuie să fie vizibil și neechivoc, cu o direcție clară și resursele necesare pentru întregul proces. Conducerea trebuie să înțeleagă nu doar cerințele tehnice ale standardului specific, ci și beneficiile pe termen lung pe care le aduce certificarea ISO organizației: îmbunătățirea eficienței, creșterea satisfacției clienților, accesul mai bun la piețe noi și o reputație îmbunătățită.

Odată ce zonele ce au nevoie de îmbunătățire au fost identificate, organizația trebuie să dezvolte sau să-și ajusteze sistemul de management pentru a îndeplini cerințele standardului ISO. Nu de puține ori, acest lucru implică elaborarea sau revizuirea documentației necesare, inclusiv politici, proceduri și instrucțiuni de lucru. 

Auditul de certificare

Auditul de certificare este realizat de un organism de certificare extern și independent (cum este cazul Management Certification – Mcert.ro), care evaluează dacă sistemul de management al organizației îndeplinește cerințele specificate de standardul ISO aplicabil. Acest proces include interviuri cu personalul, revizuirea documentației și observarea proceselor operaționale. Succesul în această etapă duce la obținerea certificării ISO, care este o recunoaștere internațională a angajamentului organizației față de standardele de excelență.

Compania trebuie să demonstreze că vrea să devină mai bună

Certificarea ISO nu este punctul final ci, mai degrabă, începutul. Pentru a-și menține certificarea, organizațiile trebuie să efectueze audituri interne regulate, să participe la audituri de supraveghere anuale efectuate de organismele de certificare și să fie mereu în căutare de modalități de optimizare a proceselor și de creștere a satisfacției clienților. Acest ciclu continuu de evaluare și îmbunătățire asigură că organizația rămâne competitivă și relevantă în peisajul său industrial.

Provocările majore?!

De cele mai multe ori, certificarea ISO nu este obținută/menținută din cauza următorilor factori: rezistența la schimbare în cadrul organizației, costurile asociate cu implementarea și certificarea, necesitatea unei monitorizări și revizuiri continue. 

Dar dacă aceste provocări sunt depășite printr-o comunicare eficientă, formarea adecvată a personalului și adoptarea unei abordări pas cu pas în procesul de implementare, beneficiile pe termen lung nu vor întârzia să apară.

admin.incerc
admin.incerc
Articole: 40